Tips på hur du ska planera din webbdesign

Genom att planera din webbplats design och funktionalitet innan du börjar designa minimerar du risken för dubbelarbete. Bristfälligt planeringsarbete kan nämligen leda till att du tvingas börja om från scratch på grund av att du inte har tänkt igenom alla detaljer. En väl planerad webbdesign är alltid att föredra framför planlöst designarbete! Om du känner dig osäker på hur planeringsfasen bör gå till eller vill förbättra dina kunskaper rent generellt finns det bra kurser inom webbdesign som kan hjälpa dig på rätt spår. Sluta med ogenomtänkta designer och spara tid!

shutterstock_267935942Vilket syfte har din hemsida?

Fråga dig själv vad målet med din hemsida är: är det en personlig blogg där du bloggar för skojs skull eller ett skyltfönster där du marknadsför dina tjänster? Får besökarna den information om dig som de behöver? Ger du dem möjlighet att på ett smidigt sätt ta kontakt med dig? Hur vill du framställa dig själv och ditt varumärke på sajten? Ett sätt att lära sig mer om webbdesign är att ta del av de resurser som finns på nätet. På castorian.se finns till exempel många matnyttiga artiklar om webbdesign som hjälper dig att ta ditt hemsidebygge till nästa nivå.

Hemsidan tar form

När du har fastställt vilket syfte din webbplats har och vilken din målgrupp är, är det dags att börja planera själva hemsidans design. Fundera över vilken information du vill publicera på hemsidan och hur denna kan fördelas på olika sidor. När du sedan börjar skissa på din hemsidas layout kan det vara bra att ha en klar och tydlig bild över vilken typ av innehåll som ska finnas på sajten. Ett tips är att på post-it-lappar skriva upp vilka beståndsdelar din hemsida ska vara uppbyggd av och pussla med dem. Det ger dig också möjligheten att flytta omkring dessa för att se hur de skulle kunna arrangeras på olika skärmstorlekar.